Tønsberg Medlab banner_1200x90

Cryo Professional

Cryo Professional er et profesjonelt kryokirurgi-produkt som benyttes til behandling av godartede hudlesjoner av pasienter over 4 år.

Tønsberg Medlab CryoProfessional_170ml_Portable_CA-UTM0171

Hvordan virker Cryo Professional?

- Kryoterapi - forsiktighetsregler og bivirkninger

Kryoterapi fryser hudlesjoenn der det er forekomster av necrotises (skade på levende celler). Produktet inneholder dimetyleteren med propan/isobutan. Kryoterapi er en velkjent, effektiv og pålitelig behandling

Med Cryo Professional kan ulike typer godartede hudlesjoner behandles, eksempelvis vorter på hender eller føtter, kjønnsvorter, hudklumper (skin tags), vannvorter, pigmentflekker og hyperpigmentering. Hyppigheten og varigheten av behandlingen varierer etter typen av hudlesjon og varierer fra 15 til 40 sekunder. Se instruksjons for bruk for de spesifikke behandlingstider.

Under eller rett etter behandlingen, kan man føle lett smerte eller en kriblende følelse som gradvis forsvinner. Blemmer kan også forekomme etter noen dager. Disse må ikke punkteres, men bør dekkes med plaster (bandasje). Pasienten bør informeres på forhånd om hva som kan forekomme før, under og etter behandlingen, inkludert post-behandling- pleie mulige bivirkninger. Om nødvendig kan behandlingen gjentas etter 2 uker.

Indikasjoner

Eksempler på typer av hudlesjoner kan behandles med Cryo Professional inkluderer:

 • Kjønnsvorter
 • Mollusker
 • Fibromer, Acrochordon (Hudklumper/skin tags)
 • Verruca (Plantaris, Vulgaris, Plana)
 • Seboreisk Keratose (SKS)
 • Aktinica Keratose (AK), både i ansiktet og på andre kroppsdeler
 • Lentigos, både i ansiktet og på andre kroppsdeler

 

Tilgjengelige produktvariasjoner

Produktet er kun beregnet for bruk av medisinskkyndige fagfolk. Cryo Professional er tilgjengelig i tre varianter:

 • 1×170 ml aerosol dispenser med 50×5 mm skumpinner
 • 1×170 ml aerosol dispenser med 60×2 mm skumpinner
 • 1×170 ml aerosol dispenser Mix med 30x2mm skumpinner & 30×5 mm skumpinner

Advarsel

Produktet må kun brukes med skumpinnene som følger med i pakningen. Ikke bruk andre typer skumpinner (eksempelvis Q-tips) da de kan redusere effektiviteten av produktet og føre til vev- og/eller hudskader. Skumpinnene er for engangsbruk og beregnet på kun en pasient.

Instruksjoner for bruk

Cryo Professional er et medisinsk apparat. Vennligst les bruksanvisningen før bruk. Cryo Professional er et profesjonelt cyrotherapy-produkt for behandling av forskjellige godartede hudlesjoner. Behandling av spesifikke hudlesjoner kan variere avhengig av type lesjon. Les derfor instruksjonene nøye før du bruker Cryo Professional.

Type hudlesjon

Anbefalt frysetid

Kjønnsvorter

40 sekunder

Mollusker (Molluscum Contagiosum)

20 sekunder

Verruca (Plantaris, Vulgaris)
– vorter på hender og føtter

40 sekunder

Verruca (Plana)- flate vorter

20 sekunder

Fibroma, Acrochordon
(hudklumper/skin tags)

40 sekunder

Seborrheic keratosis (SKs)

40 sekunder

Aktinica keratosis (AKs) -> i ansiktet

15 sekunder

Aktinica keratosis (AKs)
->på andre kroppsdeler

40 sekunder

Lentigo (pigmentflekker)-> i ansiktet

15 sekunder

Lentigo (pigmentflekker)
-> på andre kroppsdeler

40 sekunder

Dersom hudlesjonene er større enn 5 mm, skal kun en lesjon behandles ad gangen.

Determine which type of skin lesion is to be treated. Consult the table below for treatment times per skin lesion.

Table of recommended treatment times per skin lesion

 

Desinfiser området før behandling for å forhindre smitte.

Avgjør hvilken behandling som er best. Gjør ren hudlesjonem før påføring av cyrotherapy. Bruk av eksempelvis keratolyc, har ingen kjent skadelig virkning på ytelsen av produktet.

Blødning i vorter må stoppes før behandling med Cryo Professional. 

Avgjør hvilken størrelse skumpinne som skal brukes på hudlesjonen (2 mm eller 5 mm) . Plasser skumpinnen i dispenseren.

Fjern beskyttelsesdekselet fra trykknappen og trykk på bunnen for å mette skumpinnen med kryogentilførselen før det drypper. Hold dispenseren loddrett mens skumpinnen mettes. Ikke pek med dispenseren i retning av pasienten eller andre personer i rommet.

IKKE aktiver dispenseren når skumpinnen er i kontakt med pasienten. IKKE re-mette skumpinnen igjen under behandling , da dette vil redusere skumpinnens metningskapasitet og effekten av behandlingen reduseres.

Snu dispenseren horisontalt i en 90 graders vinkel , slik at skumpinnen peker nedover.

Vent 15 sekunder slik at skumpinnen oppnår korrekt behandlingstemperatur.

Plasser skumpinnen mot hudlesjonen. Hold skumpinnen mot hudlesjonen i den anbefalte tiden som er oppført i tabellen ovenfor.

Hold skumpinnen vertikalt nedover under behandlingen.

Fjern skumpinnen fra dispenseren etter behandlingen, og kast den.

Behandlingen kan ikke gjentas mer enn 4 ganger med intervaller på 2 uker mellom behandlingene.

Potensielle bivirkninger

Informer pasienten om mulige bivirkninger. De vanligste inkluderer

 • Prikking eller smertefull følelse
 • Blemmer (ikke punkter disse, dekk med plaster)
 • Hypopigmentering
 • Inflammatorisk hypopigmentering

Forsiktighetsregler

 • Hvis bekreftet diagnose av kreft, eller ved pågående eller tidligere behandling av kreft
 • Diabetikere eller pasienter med sirkulasjonsproblemer
 • Pasienter med cryoglobulinemia
 • Pasienter med autoimmune lidelser

Autoriserte fotterapeuters adgang til å frysebehandle vorter

Klikk for å lese Helse- og omsorgsdepartementets instrukser.